evaluare psihologică

   Evaluare psihologică pentru copii și adulți

     Cuprinsul acestei pagini:

   I) Pentru ce se efectuează evaluarea psihologică la copii?
 II) Ce cuprinde o evaluare psihologică?
 III) Explicații și informații despre testele utilizate pentru evaluarea psihologică a copiilor;
 IV) Ce testări/evaluări psihologice pot face eu pentru adulți.

   I) Pentru ce se efectuează evaluarea psihologică la copii?

 1. evaluare psihologică pentru copii cu vârsta de până la 6 ani 

   ► evaluare psihologică simplă, cu aplicarea unui singur test. Se efectuează pentru:

 – stabilirea vârstei reale de dezvoltare a copilului;
– stabilirea coeficientului de dezvoltare (QD);
– stabilirea ariilor/domeniilor în care există întârziere de dezvoltare;
– eliberarea Fișei ,,de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap…(Anexa 8)”
» Această evaluare se face cu aplicarea unui singur test, Denver II sau Scala Portage. În urma acestei evaluări se eliberează raport scris de evaluare. Durata acestei evaluări este de 1 ședință/1 oră

   ► evaluare psihologică medie, cu aplicarea a două teste de evaluare. Se efectuează în plus față de evaluarea simplă pentru:

– stabilirea nivelului de funcționalitate și adaptabilitate al copilului;
– stabilirea capacității de a trăi independent şi de a se descurca singur acasă, la grădiniță şi în societate;
– stabilirea vârstei reale de adaptabilitate și funcționalitate independentă;
– stabilirea domeniilor în care copilul prezintă deficiențe de adaptabilitate și funcționalitate independentă;
 – copii care au fost diagnosticați cu ,,întârziere de dezvoltare” sau TSA (tulburare din spectru autist)”;
– reevaluarea copiilor cărora li s-au efectuat anterior o evaluare psihologică complexă;

   » Această evaluare se face cu administrarea a două teste : 1) Denver II  + ABAS II sau 2) Portage  + ABAS II.
În urma acestei evaluări se eliberează raport scris de evaluare. Durata acestei evaluări este de 2-3 ședințe/2-3 ore.

 ► evaluarea psihologică complexă, cu aplicarea a trei teste de evaluare. Se efectuează în plus față de evaluarea psihologică medie pentru:

   -stabilirea prezenței sau absenței comportamentelor asociate Tulburării din spectrul autist (TSA);
-măsurarea nivelului la care se manifestă comportamentele asociate TSA;

   » Evaluarea complexă se face cu administrarea a trei teste: Denver II sau Portage +ABAS II +ASRS. În urma acestei evaluări se eliberează raport scris de evaluare. Durata acestei evaluări este de 3-4 ședințe/3-4 ore.

   * Pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani se recomandă o evaluare complexă cu 3 teste (Denver II sau Portage +ABAS II+ASRS) pentru stabilirea cât mai corectă a psihodiagnosticului. Cu ajutorul acestor trei teste, împreună cu observația liberă a psihologului examinator și a interviului se poate stabili psihodiagnosticul, nivelul de dezvoltare și vârsta mentală, reală, de dezvoltare a copilului, atât la nivel global, cât și separat, pe ariile de dezvoltare. De asemenea, se poate stabili şi gradul de întârziere în dezvoltare, coeficientul de dezvoltare (QD), stabilirea prezenței sau absenței comportamentelor asociate Tulburării din spectrul autist (TSA) și nivelul de manifestare a acestora. (are sau nu are copilul TSA). Toate aceste teste și informațiile pe care le putem afla în urma unei evaluări complexe contribuie la întocmirea Planului de Intervenţie Personalizat.

   2. evaluare psihologică pentru copii cu vârsta de 6 ani împliniți:

evaluarea psihologică simplă, cu aplicarea unui singur test. Se efectuează pentru:

 – stabilirea nivelului de funcționalitate și de adaptabilitate a copiilor cu vârsta între 6 şi 18 de ani;
– stabilirea capacității de a trăi independent şi de a se descurca singur acasă, la școală şi în societate;
– stabilirea vârstei reale de adaptabilitate și funcționalitate independentă a copiilor;
– stabilirea domeniilor în care copilul prezintă deficiențe de adaptabilitate și funcționalitate independentă;
– copii care au fost diagnosticați cu ,,întârziere de dezvoltare” sau TSA (tulburare din spectru autist)”;
– reevaluarea copiilor cărora li s-au efectuat anterior o evaluare psihologică complexă

   » Evaluarea simplă a copiilor cu vârsta între 6 și 18 ani se face cu administrarea testului ABAS II. Se eliberează raport scris de evaluare. Durata acestei evaluări este 1 ședință/1 oră;

   ► Evaluarea inteligenţei (IQ) copiilor cu vârsta între 6 şi 18 de ani se efectuează cu testul Raven. NU se eliberează raport de evaluare. Durata acestei evaluări este de 1 ședință/1 oră

   ► evaluarea psihologică medie a copiilor cu vârsta între 6 şi 18 de ani se face cu aplicarea a două teste: Raven + ABAS II sau ABAS II +ASRS. Se eliberează raport scris de evaluare. Durata acestei evaluări este de 2-3 ședințe/2-3 ore.

   II) Ce cuprinde o evaluare psihologică?

    Evaluarea psihologică pentru copii cuprinde:

– anamneza;
– interviul cu mama sau cu persoana care are grijă de copil;
– observaţia directă a comportamentului copilului;
– testarea efectivă a copilului prin punerea acestuia să exercite sarcini simple;
– evaluarea modului de efectuare a sarcinilor primite;
– aplicarea unui test, în cazul evaluării simple. Aplicarea a 2 sau 3 teste, în cazul evaluării medii sau complexe. (Denver II sau Portage, Raven, ABAS II, ASRS);
– stabilirea psihodiagnosticului;
– formularea concluziilor și recomandărilor;
– redactarea raportului psihologic. (cu execepția evaluărilor simple efectuate pentru testarea inteligenței și pentru eliberarea Anexei 8);
– comunicarea concluziilor preliminarii ale evaluării;
– comunicarea raportului psihologic.

 ** raportul de evaluare este documentul în care sunt inserate rezultatele evaluării, concluziile si recomandările. Acesta este util DOAR pentru informarea părinţilor. Scopul raportului de evaluare este de a concluziona rezultatele evaluării, de stabilire a nivelului sau coeficientului de dezvoltare, ori de inteligență a copiilor, a nivelului de funcționalitate independentă și de adaptabilitate, precum și de a stabili existența comportamentelor specifice TSA și a nivelului acestora. Raportul nu are valoare juridică şi nu poate fi folosit ca act oficial pentru procese în instanţă. Raportul de evaluare NU este destinat medicilor și nu se eliberează în vederea stabilirii diagnosticului de către medicii specialiști. Raportul de evaluare se transmite personal părinţilor copiilor evaluați, la sediul Cabinetului sau prin e-mail, ori pe whatsapp, în termen de 5 zile lucrătoare după evaluare.

  * Evaluarea psihologică nu cuprinde consilierea psihologică sau consilierea parentală ulterioară în cadrul căreia părinții pot primi sfaturi și informații extrem de utile. Pretul unei astfel de consilieri post evaluare este  175 lei  ședința de 50 de minute.
 

   III) Explicații și informații despre testele utilizate pentru evaluarea psihologică a copiilor:

   ► Evaluarea cu testul Denver II se poate face la copii cu vârsta cronologică 0-6 ani. Testul Denver II arată nivelul de dezvoltare al copilului pe patru arii: Personal-Social, Motor Fin-Adaptativ, Limbaj și Motor-Grosier. Cu ajutorul acestui test putem determina vârsta globală reală de dezvoltare a copilului și vârsta de dezvoltare pentru fiecare dintre cele 4 arii testate. De asemenea, se stabilește și întârzierea în dezvoltare a copilului (în luni).

   ► Testul Portage evaluează copii cu vârsta cronologică de până la 6 ani neîmpliniți. Cu ajutorul testului Portage se poate stabili vârsta mentală și QD-coeficientul de dezvoltare al copilului dar și vârsta reală de dezvoltare pe fiecare dintre cele 5 arii testate. Ariile evaluate sunt: socializare, limbaj, autoservire, cognitiv și motor.

   ► Evaluarea cu testul ABAS II se poate efectua la copii şi adulţi cu vârsta 0-89 ani. Testul ABAS evaluează nivelul de funcţionalitate şi adaptabilitate a persoanei testate. Este considerat un test standard pentru evaluarea gradului de handicap. Testul ABAS evaluează ariile: Comunicare, Utilizarea resurselor comunităţii, Funcţionalitate preşcolară, Viaţa în şcoală/familie, Sănătate şi siguranţă, Timp liber, Autoîngrijire, Autodirecţionare, Social, Motricitate, Muncă. Testul ABAS II oferă scoruri comportamentale în domeniile: Conceptual, Social, Practic şi un scor general al adaptabilităţii. Având în vedere faptul că, testul ABAS II indică capacitatea sau incapacitatea persoanei testate de a trăi independent şi de a se descurca singur acasă, la şcoală, la muncă şi în societate, cu ajutorul acestuia putem adapta planul de intervenţie individual de terapie.

  ► Evaluarea cu testul ASRS se poate face la copii cu vârsta 2-18 ani. ASRS (Autism Spectrum Rating Scales) măsoară comportamentele asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA). Testul ASRS cuprinde întrebări cu referire la tulburarea de tip autist, tulburarea Asperger și tulburarea pervazivă de dezvoltare. ASRS este un ghid în stabilirea diagnosticului şi a formulării planului de terapie pentru persoanele cu TSA.

 IV) Ce testări/evaluări psihologice pot face eu pentru adulți:

► testarea inteligentei  (IQ sau coeficientul de inteligență) a persoanelor cu vârsta 18-80 ani. Evaluarea se face cu testul RAVEN;
► stabilirea nivelului de funcționalitate și adaptabilitate a persoanelor cu vârsta 18 -89 de ani.
► pentru stabilirea capacității sau incapacității de a trăi independent şi de a se descurca singur acasă şi în societate. În urma administrării acestui test se va stabili care sunt domeniile în care persoana testată prezintă deficiențe de adaptabilitate și de funcționalitate independentă;
► testare pentru identificarea tulburărilor din DSM 5 – cu SCID 5 CV;
► testare pentru identificarea tulburărilor de personalitate – cu SCID 5 PD;

** în urma acestor testări nu se emite raport de evaluare

 **pentru a afla preturile evaluărilor psihologice, vă rog să dați click pe pagina ,,Prețuri” sau să apăsați pe link-ul acesta:   https://www.psihologsilogoped-marianastefan.ro/preturi-servicii-psihologice/

   **pentru programări vă rog să sunați sau să scrieți pe whatsapp la nr. de telefon 0735.633.011. Programul pentru apeluri si mesaje este zilnic între orele 09,00-19,00.

    Dacă nu vă răspund la telefon, este posibil să mă aflu într-o ședință sau discuție cu altcineva. Vă contactez sau vă răspund la mesaje imediat ce sunt disponibilă.

   În mesajele de pe whatsapp și pe e-mail, vă rog să scrieți, numele dumneavoastră și cu ce doriți să vă ajut (nu uitați să îmi lăsați un nr. de telefon pentru a vă putea contacta). Dacă doriți evaluare psihologică pentru copil, vă rog să scrieți vârsta și diagnosticul acestuia

   alte adrese utile: