colaborare cu psiholog-terapeut ABA

 colaborare cu psiholog pentru terapie ABA cu copiii diagnosticați cu TSA

 

Anunțul nu mai este valabil în sensul că, în acest moment nu mai doresc colaborare de tipul să ofer copii altor colegi pe răspunderea mea.

Însă, dacă îndeplinești condițiile de mai jos, ai un portofoliu de clienți, nu ai sediu și dorești o colaborare de genul împărțire cabinet sau ai alte idei pentru dezvoltarea profesională împreună, sună-mă să discutăm. 

 

colaborare cu psiholog clinician (poate fi si în supervizare);
– colaborare cu psiholog care are pregătire si experientă ca terapeut ABA;
– colaborare cu psihoterapeut (poate fi și în formare);
– colaborare cu psihopedagog special

 

Cerințele minime pentru colaborator sunt:

 

1. nivel cu pregătire și experiență medie
‐ să fie licențiat(ă) în Psihologie sau Psihopedagogie specială;
– să aibă aviz de liberă practică în psihologie clinică sau psihopedagogie specială;
– să fie titularul(a) unui Cabinet de Psihologie pentru a încheia contract legal de colaborare;
– să fi efectuat un curs de formare în terapie ABA;
– să aibă experiență de lucru cu copiii speciali și în terapia ABA de 1 – 3 ani.
– să fie disponibil(ă) în intervalul orar 09,00-14,00;
– să fie punctual(ă), responsabil(ă) și serioasă;
– să aibă foarte multă răbdare, calm și chef de joacă cu copiii;

 

** tariful oferit unui colaborator care îndeplinește cerințele de mai sus este de 40 lei/ora (60 de minute)
2. nivel cu pregătire și experiență avansate, cerințe în plus față de nivelul mediu:
–  formare în psihoterapie (de preferat TCC);
– deţinerea Cabinetului și în specialitatea psihoterapie (în special TCC);
– experienţă de lucru cu copiii speciali și în terapia ABA mai mare de 3 ani;
– pregătire și experiență și într-o altă formă de terapie a copiilor speciali, recunoscută în România de către CPR;
– cursuri de formare și experiență în elaborarea Planurilor de intervenție personalizate;
– experiență în evaluarea copiilor.
** tariful oferit unui colaborator care îndeplinește cerințele de mai sus, cu nivel cu pregătire și experiență avansată, este de 50 lei/ora (60 de minute)
!! pregătirea și experiența se dovedește cu documente (diplome, certificate de absolvire, contracte de muncă, contracte de colaborare sau contracte de prestări servicii, etc);

 

►Pentru psihologii – terapeuți cu experiență avansată, seriozitate și spirit întreprinzător, după o colaborare de minim 6 luni,  există posibilitatea discutării unei eventuale colaborări de tip asociere cu investiție și suportarea riscurilor, cheltuielilor și a pierderilor 50%-50% sau în funcție de gradul de participare pentru toate serviciile psihologice și terapeutice pe care le poate oferi un Cabinet Individual de Psihologie sau Cabinete Asociate și pentru care există pregătire și competență profesională.

 

alte informații:
– Cabinetul în care se desfășoară ședințele de terapie se află în București, str. Cutezătorilor, Sectorul 3, în spatele Spitalului Victor Babeş, într-un bloc tip vilă cu parter + 1 etaj;
– ședințele de terapie cu copiii speciali se desfășoară în prezența părinților acestora;
– orele prestate se contabilizează, se verifică evidența de către ambele părți și se facturează de colaborator la sfârșitul fiecărei luni. Contravaloarea orelor prestate se va achita în termen de 5 zile lucrătoare, conform tarifului stabilit;
– Modalitatea de colaborare este următoarea:
1) CIP – Ștefan Mariana Georgiana (CIP-SMG) încheie contract de prestări servicii psihologice/terapie ABA cu părinții copiilor pentru o perioadă de 1-3 luni, cu posibilitatea de prelungire automată a perioadei;
2) După încheierea contractului  între CIP-SMG și părinții copiilor, se încheie contract de colaborare între CIP-SMG și psihologul colaborator pentru aceeași perioadă (1-3 luni) cu posibilitatea de prelungire automată. Prin acest contract, psihologul colaborator se obligă să presteze servicii de intervenție psihologică de tip terapie ABA copiilor respectivi, pentru întreaga perioadă (1-3 luni) cu posibilitatea de prelungire a termenului. În acest interval de timp se acceptă absentarea colaboratorului de la maxim 2 ședințe/ore terapeutice, care, fie nu i se vor plăti, fie le va recupera (efectua) în termen de maxim 15 zile de la data când acestea erau programate inițial.
     În caz de imposibilitate de a efectua mai mult de 2 ședințe/ore de terapie, de îmbolnăvire pentru o perioadă mai mare de 2 zile, de suspendare, de retragere a avizului de liberă practică sau de renunțare la contract, psihologul colaborator se obligă, sub directa sa preocupare, responsabilitate și remunerație să asigure efectuarea orelor de terapie de către un alt psiholog clinician, care să aibă cel puțin aceeași pregătire și experiență profesională cu a sa pentru toată perioada în care absentează. În cazul în care colaboratorul nu va asigura un psiholog suplinitor, datorează Beneficiarului Indirect (CIP-SMG) contravaloarea orelor de terapie neefectuate pentru perioada în care se află în imposibilitatea de a presta serviciile psihologice contractate, la același preț.
– pentru fiecare copil preluat în terapie, colaboratorul își va asuma răspunderea pentru serviciile, tehnicile, instrumentele, metodele și exercițiile efectuate și pentru efectele sau consecințele acestora;
Exemple de  remunerație oferite colaboratorului în funcție de abonamentul achiziționat de părinți și pregătirea prestatorului de servicii:
– pentru 4 ore pe zi (5 zile pe săptămână) s-ar putea obține 3.200-4.000 lei pe lună (calculat la 20 de zile x 4 ore pe zi x 40 (50) lei/ora)
-pentru 3 zile pe săptămână (L, Mi, V) x 4 ore pe zi, s-ar putea obține 1.920-2.400 lei (calculat la 12 de zile x 4 ore pe zi x 40 (50) lei/ora)
-pentru 3 zile pe săptămână (L, Mi, V) x 2 ore pe zi, s-ar putea obține 960-1.200 lei (calculat la 12 zile x 2 ore pe zi= 24 de ore x 40 (50) lei/ora)

 

► Dacă îndepliniţi cerinţele de mai sus şi vă doriţi o colaborare, vă rog să îmi scrieți un mesaj însoțit de un CV al dumneavoastră pe adresa de e-mail: psihologsilogoped@gmail.com

 

pentru informatii suplimentare despe mine accesează pagina: https://www.psihologsilogoped-marianastefan.ro/