preturi

    Prețurile generale ale servicilor psihologice oferite
valabile de la data de 10.05.2024

 

    I) Evaluări psihologice pentru copii cu vârsta între 2 și 18 ani:

► evaluare psihologică simplă-preț 300 lei. Durata acestei evaluări este de 1 oră și jumătate-2 ore/ședințe

Cuprinde: -anamneza;
-interviul clinic cu părinții copilului;
– administrarea unui test standardizat de evaluare (Denver II sau Portage);
– observația liberă a copilului, a modului în care execută sarcinile primite și a comportamentului acestuia în perioada evaluării;
– scorarea și interpretarea testului administrat;
– redactarea și eliberarea raportului de evaluare psihologică.

► evaluare psihologică medie – preț 500 lei. Durata acestei evaluări este de 2-3 ore. Cuprinde în plus față de evaluarea simplă administrarea celui de-al doilea test standardizat de evaluare (ABAS II sau ASRS II);

► evaluare psihologică complexă – preț 750 lei. Durata acestei evaluări este de 3-3,5 ore. Cuprinde în plus față de evaluarea simplă administrarea celui de-al treilea test standardizat de evaluare (ABAS II sau ASRS II care nu s-a efectuat la evaluarea complexă);

  În Luna Mai 2024 se acordă 10% reducere la evaluările psihologice pentru copii.

   * Evaluarea psihologică nu cuprinde consilierea psihologică sau consilierea parentală ulterioară în cadrul căreia părinții pot primi sfaturi și informații extrem de utile. Pretul unei astfel de consilieri post evaluare este  150 lei  ședința de 50 de minute.

  ** pentru informații suplimentare și explicații despre testele efectuate și ce cuprinde o evaluare psihologică, accesati pagina:   https://www.psihologsilogoped-marianastefan.ro/evaluare-psihologica-pentru-copiii-informatii-si-preturi/

  *** Se recomandă o evaluare complexă a copilului cu 3 teste (Denver II sau Portage +ABAS II+ASRS ) pentru stabilirea cât mai corectă a psihodiagnosticului, a nivelului de dezvoltare, a ariilor şi a gradului de întârziere în dezvoltare, precum şi a stabilirii Planului de Intervenţie Personalizat.

  !! Nu se efectuează terapie ABA copiilor fără a se efectua cel puțin o evaluare psihologică medie;

   II)  Terapie ABA pentru copii cu vârsta între 3 – 6 ani 

    Pentru prețurile la Terapie ABA accesați link-ul de mai jos:

https://www.psihologsilogoped-marianastefan.ro/terapie-aba-cu-mamica-in-cabinet-pentru-copii-cu-intarzire-de-dezvoltare-si-tsa-autism/

 III) Logopedie, prețuri pentru abonamente:

– 8 şedinţe/lună de 30 de minute =   640 lei (80,00 lei/şedinţa);
– 8 şedinţe/lună de 50 de minute= 1.040 lei (130,00 lei/şedinţa);

– prețuri pentru 1 şedinţă de logopedie în afara unui abonament sau pentru o frecvență mai mică de 2 ori pe săptămână: 80 lei/ședința de 30 de minute și 135 lei/ședința de 50 de minute

   IV)  evaluare logopedică pentru copii cu vârsta 3-6 ani (neîmpliniți):

efectuată împreună cu o evaluare psihologică medie sau complexă, preț: 200 lei.
evaluare logopedică  care nu este efectuată împreună cu o evaluare psihologică medie sau complexă, preț: 350 lei

   ** Nu se efectuează terapia tulburărilor de limbaj fără a se face o evaluare logopedică;

  V.  Testări pentru adulți – preț 300:

  ► testarea inteligentei  (IQ sau coeficientul de inteligență) a persoanelor cu vârsta cuprinsă în intervalul 18-80 ani, cu testul RAVEN;
► stabilirea nivelului de funcționalitate și adaptabilitate a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 89 de ani pentru stabilirea capacității de a trăi independent şi de a se descurca singur acasă şi în societate. În urma administrării acestui test se va stabili care sunt domeniile în care persoana testată prezintă deficiențe de adaptabilitate și de funcționare independentă;
► testare pentru identificarea tulburărilor din DSM 5 – cu SCID 5 CV;
► testare pentru identificarea tulburărilor de personalitate – cu SCID 5 PD;

  ** în urma acestor testări nu se emite raport de evaluare. Aceste testări nu se efectuează pentru copmisii de  handiap sau pentru procese în instanță.

    VI. Consiliere psihologică primară, asistenţă şi suport psihologic pentru părinți, copii, adolescenți, adulţi şi vârstnici.

    – Prețuri fără abonament sau pentru o frecvență mai mică de 3 ori pe săptămână, în cabinet și on-line:

► 150 lei şedinţa de 50 de minute pentru şedinţe individuale;
► 225 lei şedinţa de 50 de minute pentru cuplu și familie;
► 400 lei şedinţa de 90 de minute pentru cuplu și familie

   Informații şi reguli privind achitarea contravalorii serviciilor psihologice, logopedice şi terapeutice:
– Efectuarea şedinţelor este condiţionată de achitarea contravalorii acestora înaintea începerii oricăror discuții;
–  Şedinţele care nu fac parte din ,,abonamente” se achită, cel mai târziu, în ziua efectuării, dar înainte de începerea acestora;
– Plata se face în moneda naţională, respectiv în lei, în numerar sau prin transfer în contul bancar al Cabinetului Individual de Psihologie. Nu se acceptă plata în alte monede şi alte mijloace de plată;
– Pentru a beneficia de reducerile abonamentelor, acestea se achită în avans cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii efectuării primei ședințe;
-Absenţele neanunţate înainte cu minim 24 de ore, se achită integral, cu execepţia celor justificate de un caz de forţă majoră sau caz fortuit, iar cele achitate în avans vor fi considerate ca fiind efectuate. Nu se reprogramează și nu se returnează contravaloarea acestora. Reprezintă caz de forţă majoră sau caz fortuit: cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, catastrofă naturală, cod roșu de vreme rea, accident sau urgenţă medicală în care este implicat clientul și moartea unei rude de gradul 1 sau 2 intervenită cu maxim 2 ore înainte de ora stabilită pentru şedinţă.
– Absențele din orice motiv, anunțate, cu 24 de ore înainte de ora stabilită pentru ședință, precum și cele datorate forţei majore sau cazului fortuit, dovedite și anunțate cu minim 2 ore înainte de ora stabilită pentru  ședință se reprogramează și se efectuează în termen de 15 zile de la data la care a fost programată ședința de la care s-a absentat. În cazul în care nu se reprogramează ședința de la care s-a absentat, în termen de 15 zile de la data la care trebuia efectuată sau se reprogramează dar clientul nu se prezintă, ședința se consideră ca fiind efectuată. Nu se reprogramează o ședință reprogramată și nu se returnează banii!
– Se permite o singură absență anunțată pe perioada unui abonament, respectiv într-o lună de zile, care va fi reprogramată și efectuată în maxim 15 zile de la data absentării!!
– În cazul în care s-a efectuat plata în avans a şedinţelor sau a abonamentelor şi nu se mai doreşte continuarea serviciilor psihologice, terapiei sau a consilierii, contravaloarea serviciilor psihologice neefectuate sau la care s-a renunţat, NU SE RETURNEAZĂ.

   pentru informații privind serviciile psihologice prestate, vă rog să vizitați pagina servicii: https://www.psihologsilogoped-marianastefan.ro/servicii/

   puteti urmări și pagina facebook https://www.facebook.com/Psiholog-logoped-terapeut