prețuri

 

1)        Logopedie – 1 şedinţă are 45 de minute:

 

● 1 şedinţă de logopedie efectuată ocazional* – 120 lei;

● abonament terapie logopedică: 

 4 şedinţe/lună – achitate în avans –    450 lei (112,50 lei/şedinţa);

                                     8 şedinţe/lună – achitate în avans –    880 lei (110,00 lei/şedinţa);

– 12 şedinţe/lună – achitate în avans -1.200 lei (100,00 lei/şedinţa);

                       

2)      Terapie ABA – 1 oră are 45 de minute, 1 şedinţă are 90 de minute (1 oră şi jumătate):

● terapie ABA efectuată ocazional* – 75 lei/ora şi 150 lei /şedinţa;

● abonament terapie ABA:   

  8 şedinţe/lună (2 şedinţe/săptămână) – 1.120 lei (70,00 lei/ora); 

– 12 şedinţe/lună (3 şedinţe/săptămână) – 1.620 lei (67,5 lei/ora);   

– 16 şedinţe/lună (4 şedinţe/săptămână) – 2.080 lei (65,00 lei/ora);    

– 20 şedinţe/lună (5 şedinţe/săptămână) – 2.500 lei (62,50 lei/ora);    

– 24 şedinţe/lună (6 şedinţe/săptămână) – 2.880 lei (60,00 lei/ora);    

● abonamentul de terapie ABA se poate cumula cu abonamentul pentru logopedie la preţurile afişate;

● abonamentele sunt valabile 30 de zile începând cu data achiziţionării.

 

3)      Evaluări:

evaluare logopedică -150 lei;

evaluare psihologică copii – 250 lei care cuprinde:

– anamneza;

– observaţia directă a comportamentului copilului;

– testarea modului de efectuare a sarcinilor primite, a nivelului cognitiv, etc;

– testarea nivelului de dezvoltare efectuată cu testul Denver II pentru copii cu vârsta 0-6 ani;

– comunicarea concluziilor evaluării;

  – transmiterea recomandărilor.

 

Alte testări:

testarea inteligentei la copii si adulti (vârsta 6-80 ani), cu testul RAVEN – 250 lei;

testare adulţi cu SCID 5 CV pentru depistarea tulburărilor din DSM 5 – 250 lei;

testare adulţi cu SCID 5 PD pentru depistarea tulburărilor de personalitate – 250 lei;

testarea deprinderilor adaptative cu testul ABAS (0-89 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluarea Tulburărilor de Spectru Autist cu ASRS (2-18 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluare ADHD copii şi adolescenţi (6-18 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluare psihologică adolescenţi, adulti şi vârstnici, testarea anxietăţii şi depresiei, testarea deteriorarării cognitive şi alte testări – 250 – 350 lei;

redactare raport de evaluare necesar şi util DOAR pentru informarea părinţilor/clienţilor (nu are valoare juridică şi nu poate fi folosit ca act oficial pentru procese în instanţă) şi transmiterea raportului de evaluare prin e-mail sau personal părinţilor în termen de maxim 5 zile lucrătoare – 100 lei;

 

4)   consiliere psihologică primară, asistenţă şi suport psihologic cu copii, adolescenţi, adulţi şi vârstnici, şedinţe individuale – 150 lei şedinţa de 45 de minute, pentru:

◘ neînțelegeri în familie cu copiii, cu frații și surorile, cu părinții, soacra şi alte rude;

◘ neînțelegeri la şcoală, la locul de muncă, cu vecinii, prietenii, etc;

◘ cazuri de despărţiri, divorţ, infidelitate;

◘ cazuri de traumatologie şi victimologie;

◘ dificultăți emoționale și de relaționare;

◘ anxietate;

◘ epuizare fizică și psihică;

◘ promovarea unui stil de viaţă sănătos și prevenirea îmbolnăvirilor; 

◘ stima de sine scăzută;      

◘ complex de inferioritate;

◘ dificultăți în luarea deciziilor;

◘ timiditate excesivă;

◘ probleme de comunicare;

◘ infertilitate, fertilizare in vitro și sarcină;

consultanță psihologică primară şi suportivă a persoanelor LGBT;

probleme psihologice legate de aspecte litigioase şi procese în instanță;                                 

◘ recomandarea căilor de soluționare a problemelor psihologice;

 terapie suportivă, îndrumare și sprijin în alte probleme psihologice;

consiliere psihologică primară şi suport psihologic pentru cuplu si familie – 200 lei şedinţa de 45 de minute;

 

● abonament consiliere psihologică individuală: 

  8 şedinţe/lună (2 şedinţe/săptămână) – 1.120 lei (140,00 lei/ora); 

– 12 şedinţe/lună (3 şedinţe/săptămână) – 1.560 lei (130,00 lei/ora);   

 

Metode şi reguli privind achitarea contravalorii serviciilor psihologice, logopedice şi terapeutice:

 

·      Şedinţele ocazionale se achită, cel mai târziu, în ziua efectuării. Sunt şedinţe ocazionale acelea care nu sunt cuprinse în ,,abonamente” şi cele efectuate la un interval mai mare de 6 zile între ele neachitate în avans ( de ex. şedinţe la două-trei sau mai multe săptămâni distanţă între ele, etc);

·      Efectuarea şedinţelor este condiţionată de plata acestora înaintea începerii acestora;

·      Plata se face în moneda naţională, respectiv în lei, în numerar sau prin transfer bancar în contul bancar al Cabinetului Individual de Psihologie. Nu se acceptă plata în alte monede şi alte mijloace de plată;

·      Pentru a beneficia de reducerile aplicate abonamentelor, acestea se achită în avans cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii efectuării acestora;

·      Absenţele nemotivate şi cele justificate, cu caracter de excepţie, neanunţate înainte cu 24 de ore, se achită integral;

·      Absenţa nemotivată este acea situaţie de neprezentare în ziua şi ora programată fără a exista un caz de accident, urgenţă medicală sau forţă majoră;

·      Absenţele datorate urgenţelor medicale, accidentelor şi forţei majore, dovedite cu acte, nu se plătesc;

·      Absenţele justificate, cu caracter de excepţie, sunt acele absenţe care nu se datorează urgenţelor medicale, accidentelor sau forţei majore şi sunt anunţate cu 24 de ore înainte de ora programată pentru şedinţă. Se acceptă o singură absenţă pe lună cu titlu de ,, absenţă justificată sau cu caracter de excepţie”, care se va recupera în altă zi stabilită de comun acord cu psihologul sau se va scădea din tariful abonamentului următor;

·      Absenţele de orice tip, din cadrul ,, abonamentelor” altele decât cele datorate unui accident, urgenţă medicală, forţă majoră şi cele cu titlu de excepţie, aşa cum sunt descrise mai sus, se achită la valoarea de 50% din tariful sau abonamentul tipului din care face parte;

·      Situaţia serviciilor psihologice/logopedice sau terapiilor la care s-a absentat motivat şi cele cu titlu de excepţie, care au fost anunţate cu mai mult de 24 de ore înainte de ora programată şi care au fost achitate în avans, se va regla în perioada următoare, în termen de 30 de zile, fie prin reducerea preţului pentru serviciile/abonamentele viitoare, fie prin  reprogramare. În cazul în care s-a efectuat plata în avans şi nu se mai doreşte continuarea frecventării serviciilor psihologice, terapiei sau consilierii, contravaloarea serviciilor psihologice la care nu v-aţi prezentat NU SE RETURNEAZĂ;