prețuri

1)  Logopedie – 1 şedinţă are 45 de minute:

● 1 şedinţă de logopedie = 130 lei;

● abonament terapie logopedică cu plata înainte de începerea abonamentului: 

 4 şedinţe =  500 lei (125 lei/şedinţa);

 8 şedinţe = 960 lei (120,00 lei/şedinţa);

– 12 şedinţe = 1.320 lei (110,00 lei/şedinţa);                 

2)  Terapie ABA – 1 oră are 45 de minute, 1 şedinţă are 90 de minute (1 oră şi jumătate):
 

● terapie ABA efectuată ocazional* – 85 lei/ora şi 170 lei /şedinţa;

● abonament terapie ABA cu plata înainte de începerea acestuia:   

  8 şedinţe = 1.280 lei (80,00 lei/ora şi 160 lei/şedinţa);
– 12 şedinţe = 1.800 lei (75,00 lei/ora şi 150 lei/şedinţa);
– 16 şedinţe = 2.320 lei (72,50 lei/ora şi 145 lei/şedinţa);  
– 20 şedinţe – 2.800 lei (70,00 lei/ora şi 140 lei/şedinţa);   
 

● abonamentul de terapie ABA se poate cumula cu abonamentul pentru logopedie la preţurile afişate;

abonamentele sunt valabile 30 de zile începând cu data achiziţionării.

3)      Evaluări:
 

evaluare logopedică -150 lei;

evaluare psihologică copii – 250 lei care cuprinde:

– anamneza;
– observaţia directă a comportamentului copilului;
– evaluarea modului de efectuare a sarcinilor primite;
– evaluarea nivelului de dezvoltare efectuată cu testul Denver II pentru copii cu vârsta 0-6 ani;
– comunicarea concluziilor evaluării;
– transmiterea recomandărilor.

 

Alte testări:
 

testarea inteligentei la copii si adulti (vârsta 6-80 ani), cu testul RAVEN – 250 lei;

testare adulţi cu SCID 5 CV pentru depistarea tulburărilor din DSM 5 – 250 lei;

testare adulţi cu SCID 5 PD pentru depistarea tulburărilor de personalitate – 250 lei;

testarea deprinderilor adaptative cu testul ABAS (0-89 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluarea Tulburărilor de Spectru Autist cu ASRS (2-18 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluare ADHD copii şi adolescenţi (6-18 ani) – 250 lei (momentan indisponibil);

evaluare psihologică adolescenţi, adulti şi vârstnici, testarea anxietăţii şi depresiei, testarea deteriorarării cognitive şi alte testări – 250 – 350 lei, în funcţie de testul utilizat şi durata de efectuare;

raportul de evaluare este util DOAR pentru informarea părinţilor/clienţilor (nu are valoare juridică şi nu poate fi folosit ca act oficial pentru procese în instanţă). Raportul de evaluare se transmite personal clientului sau părinţilor copiilor sau prin e-mail,  în termen de  5 zile lucrătoare;

 

4)   consiliere psihologică primară, asistenţă şi suport psihologic cu copii, adolescenţi, adulţi şi vârstnici, şedinţe individuale – 150 lei şedinţa de 45 de minute, pentru:

◘ neînțelegeri în familie cu copiii, cu frații și surorile, cu părinții, soacra şi alte rude;

◘ neînțelegeri la şcoală, la locul de muncă, cu vecinii, prietenii, etc;

◘ cazuri de despărţiri, divorţ, infidelitate;

◘ cazuri de traumatologie şi victimologie;

◘ dificultăți emoționale și de relaționare;

◘ anxietate;

◘ epuizare fizică și psihică;

◘ promovarea unui stil de viaţă sănătos și prevenirea îmbolnăvirilor; 

◘ stima de sine scăzută;      

◘ complex de inferioritate;

◘ dificultăți în luarea deciziilor;

◘ timiditate excesivă;

◘ probleme de comunicare;

◘ infertilitate, fertilizare in vitro și sarcină;

consultanță psihologică primară şi suportivă a persoanelor LGBT;

probleme psihologice legate de aspecte litigioase şi procese în instanță;                                 

◘ recomandarea căilor de soluționare a problemelor psihologice;

 terapie suportivă, îndrumare și sprijin în alte probleme psihologice;

 

consiliere psihologică primară şi suport psihologic pentru cuplu si familie – 200 lei şedinţa de 45 de minute;

 

● abonament consiliere psihologică individuală: 

  6 şedinţe = 840 lei (140,00 lei/şedinţa);
– 10 şedinţe = 1.350 lei (135,00 lei/şedinţa);   

 

Metode şi reguli privind achitarea contravalorii serviciilor psihologice, logopedice şi terapeutice:

 

·   Şedinţele ocazionale se achită, cel mai târziu, în ziua efectuării, dar înainte de începerea acestora. Sunt şedinţe ocazionale acelea care nu sunt cuprinse în ,,abonamente” şi care nu sunt achitate cu cel puţin 3 zile în avans (de ex. şedinţe efectuate cu o frecvenţă de 1 pe săptămână sau mai rar);

·  Efectuarea şedinţelor este condiţionată de plata acestora înaintea începerii acestora;

· Plata se face în moneda naţională, respectiv în lei, în numerar sau prin transfer în contul bancar al Cabinetului Individual de Psihologie. Nu se acceptă plata în alte monede şi alte mijloace de plată;

·  Pentru a beneficia de reducerile abonamentelor, acestea se achită în avans cu cel puţin 3 zile înainte de data începerii efectuării acestora;

· Absenţele neanunţate înainte cu 24 de ore, se achită integral, cu execepţia celor justificate de un caz de forţă majoră sau caz fortuit. Reprezintă caz de forţă majoră sau caz fortuit: cutremur, inundaţie, catastrofă naturală, accident, urgenţă medicală sau moartea unei rude de gradul 1 sau 2 intervenită înainte cu maxim 2 ore de ora stabilită pentru şedinţă.

· Absenţele datorate forţei majore sau cazului fortuit, dovedite, nu se plătesc, iar dacă au fost achitate în avans se vor recupera în termen de 15 zile sub sancţiunea pierderii beneficiului de le recupera;

·  Absenţele de orice alt tip, din cadrul ,,abonamentelor”,  altele decât cele datorate unui caz de forţă majoră sau caz fortuit se achită la valoarea de 50% din tariful sau abonamentul tipului din care fac parte;

· În cazul în care s-a efectuat plata în avans a şedinţelor şi nu se mai doreşte continuarea frecventării serviciilor psihologice, terapiei sau consilierii, contravaloarea serviciilor psihologice neefectuate sau la care s-a renunţat, NU SE RETURNEAZĂ!