servicii

1. Intervenţie psihologică clinică/asistență/consultanță și consiliere psihologică primară

2. Logopedie;

3. Evaluare psihologică și stabilire psihodiagnostic

Descriere:

1. • consiliere primară și asistență psihologică înainte de audierea în instanță ca martor, parte vătămată sau parte civilă;

• consultanță psihologică în probleme litigioase în calitate de reclamant sau pârât;

• consiliere primară și consultanță psihologică în infertilitate, fertilizare in vitro și sarcină;

• suport psihologic și consiliere primară de cuplu si familie – neînțelegeri, divort / separare, infidelitate, dezvoltarea comunicarii în cuplu;

• neînțelegeri cu copiii, cu frații și surorile, cu părinții, soacra, cu colegii de muncă sau de școală;

consultanță și consiliere psihologică primară pentru:

• epuizare fizică și psihică; • promovarea unui stil de viaţă sănătos și prevenirea îmbolnăvirilor; 

• stima de sine scăzută; • complex de inferioritate; • dificultăți în luarea deciziilor;

• timiditate excesivă; • probleme de comunicare;

• anxietate; • dificultăți emoționale și de relaționale la copii, adolescenți și adulți;

• modificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru sănătate și boală, în cazul copiilor și adulților, administrate individual, cuplu, familie sau grup;

 • terapie suportivă, îndrumare și sprijin în alte domenii și probleme.

2. Logopedie -Terapia tulburărilor de limbaj care cuprinde următoarele etape:

I – Anamneza care constă în culegerea de date și informații despre client/pacient direct de la acesta sau de la părinți ori persoane apropriate;

II – Evaluarea complexă

III- Stabilirea diagnosticului logopedic pentru:

    Tulburări de pronunţie: dislalia (omiterea, substituirea, deformarea şi inversarea sunetelor); rinolalia (vorbire pe nas); dizartria (vorbire confuză, disritmică, disfonică, cu rezonanţă nazală şi pronunţie neclară).

    Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii: bâlbâiala (repetarea unor silabe, sunete sau cuvinte); logonevroza (bâlbâiala pe un fond nevrotic); tahilalia (vorbire prea accelerată); bradilalia (vorbire anormal de lentă);

    Tulburări de voce: afonia (pierderea totală a vocii, cauzată de îmbolnavirile acute şi cronice ale laringelui, parezele coardelor vocale sau procese inflamatorii); disfonia (lipsa parţială a vocii în urma îmbolnavirilor acute şi cronice ale laringelui, tulburărilor parţiale ale muşchilor laringelui, ai coardelor vocale şi a anomaliilor constituite prin noduli bucali şi polipi); fonastenia (tremurul, oboseala și scăderea intensităţii vocii).

    Tulburări ale limbajului scris-citit : disgrafia – dislexia (incapacitate parţială sau persistentă a însuşirii scrisului-cititului); alexia – agrafia (incapacitate totală a însuşirii şi întelegerii limbajului scris-citit produse de leziuni cerebrale ori de insuficiența dezvoltare a sistemelor cerebrale).

    Tulburări polimorfe de limbaj: alalia (incapacitatea de a folosi vorbirea ca mijloc de comunicare). afazia (pierderea parţială sau totală a capacităţii de comunicare orală şi scrisă, datorită unor accidente cerebrale).

    Tulburări de dezvoltare a limbajului: mutismul psihogen sau selectiv (refuzul parţial sau total de a comunica cu unele persoane, instalarea unei inhibiţii, datorită unei blocari emotionale grave, a capacităţii de exprimare verbală, deşi copilul posedă limbajul; întârzierea în dezvoltarea generală a limbajului (incapacitate totală sau parţială de a atinge nivelul de evoluţie a limbajului corespunzător vârstei).

    Tulburări ale limbajului bazate pe disfuncţii psihice: dislogii; ecolalii; jargonofazii.

IV – Proiectarea planului personalizat de intervenţie terapeutică pentru fiecare caz în parte

 V – Terapia tulburărilor de limbaj:

  • terapia tulburărilor de comunicare specifice în Tulburările din Spectrul Autist (TSA);
  • terapia tulburărilor de dezvoltare a limbajului; a tulburărilor de ritm şi fluenţă a vorbirii, inclusiv mutismul selectiv;
  • terapia întârzierii de dezvoltare a vorbirii;
  • terapia tulburărilor limbajului scris-citit, a tulburărilor de voce şi a tulburărilor polimorfe;

       3. Evaluare psihologică clinică:

 • evaluare psihologică și evaluarea dezvoltării psihice la copii cu vârsta între 0-6 ani;

• stabilirea coeficientului de inteligență (IQ) la copii cu vârsta între 6-18 ani;

• evaluarea inteligenței la adulți și vârstnici (18-80 ani)

• evaluarea psihologică clinică a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES);

• evaluarea anxietății și depresiei;

• evaluarea pentru depistarea tulburărilor de personalitate;

• evaluarea pentru depistarea Tulburarilor din DSM 5,

• acordarea de feedback în urma evaluării psihologice;

• redactarea de rapoarte scrise de evaluare psihologică clinică;

• eliberarea rapoartelor psihologice, stabilirea psihodiagnosticului specific;

    

    *Durata unei ședințe de evaluare/consultanță psihologică/consiliere suportivă este de   40-50 de minute

    ** O evaluare psihologică poate dura între 1-3 ședințe în funcție de complexitate, de colaborarea clientului, de motivul pentru care se solicită.